Jaunumi no bloga

1. Sākuma noteikumi

i. Saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem mēs definējam attiecības starp mūsu uzņēmumu „Czech Partners Group, s.r.o.”, ID: 27609057, Hartigova 1206/87, 130 00 Praha 3, Čehija, kā interneta veikala www.elektroniska-kaklasiksna.lv pārdevēju un operatoru, un jums, mūsu klientu, kurš slēdz ar mums pirkuma līgumu.

ii. Mēs piemērojam saviem klientiem vienotu pieeju un nodrošinām viņiem vienādas priekšrocības neatkarīgi no tā, vai viņi ir klienti vai ne. Tāpēc šajos darbības noteikumos un nosacījumos ietvertie noteikumi attiecas uz visiem mūsu klientiem.

iii. Šie noteikumi un nosacījumi galvenokārt attiecas uz preču iegādi mūsu interneta veikalā. Tie attiecas uz preču pasūtīšanu pa tālruni.

2. Pirkuma līguma noslēgšana

i. Pirkumu līgumu ar mums varat noslēgt attāli, izmantojot interneta veikalu, pa tālruni vai personīgi kādā no mūsu veikaliem.

ii. Ja pirkuma līgums noslēgts attāli — pasūtījums noformēts tīmekļvietnē vai pa tālruni — tas ir uzskaitāms kā līguma projekts. Pasūtījums ir spēkā 7 dienas, un mēs apstiprināsim tā saņemšanu pa e-pastu. Pirkuma līgums tiek noslēgts pēc tam, kad mēs apstiprinām pasūtījumu un tas tiek izsūtīts. Par preču izsūtīšanu informēsim jūs pa e-pastu.

iii. Pasūtījums interneta veikalā tiek izveidots, nospiežot pogu “Pasūtīt”. Tirdzniecības nosacījumu teksts kopā ar pasūtījuma datiem tiek arhivēts 6 gadus. Gadījumā, ja pasūtījumā ir ievadīti nepareizi dati, Jums ir iespēja tos labot, izmantojot pasūtījuma veidlapu vai klienta kontu.

3. Līguma laušana bez iemesla

i. Saskaņā ar likumu jums ir tiesības lauzt līgumu, kas noslēgts interneta veikalā vai pa tālruni, 14 dienu laikā pēc preču piegādes, nenorādot līguma laušanas iemeslu.

ii. Ja vēlaties lauzt līgumu, jums jāpaziņo mums par savu lēmumu iepriekš minētajā termiņā. Labākais veids, kā to izdarīt, ir sazināties ar mums, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi info@elektroniska-kaklasiksna.lv vai zvanot pa tālruni +371 2870 3015.

iii. Līguma laušanas gadījumā mēs jums atmaksāsim preču pirkuma cenu. Līguma laušanas gadījumā 14 dienu laikā pēc preču piegādes jums ir tiesības saņemt arī atmaksu par piegādi tādā apmērā, kas atbilst lētākajam piedāvātajam piegādes veidam. Līguma laušanas gadījumā pēc iepriekš minētā termiņa, mēs jums atmaksāsim tikai preču pirkuma cenu. Minēto atmaksu izpildīsim nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no līguma laušanas dienas. Tomēr, saskaņā ar likumu, varam atlikt maksājumu līdz brīdim, kad preces tiek atgrieztas. Ja vien mēs nevienosimies citādi, naudu atmaksāsim veidā, kādu izmantojāt preču pasūtīšanai.

iv. Preces bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no līguma laušanas dienas, jums jānosūta uz adresi. Ja ar pasūtījumu pārdevējs nosūtīja papildu bezmaksas preci (dāvaniņu), arī tā ir jāatgriež. Šādā gadījumā jums jāsedz ar preču atgriešanu saistītie izdevumi.

v. Ņemiet vērā, ka, saskaņā ar likumu, jums jāuzņemas atbildība par jebkādu preču vērtības samazinājumu, ja preces tiek lietotas vairāk nekā tas ir nepieciešams, lai iepazītu preču īpašības un funkcionalitāti.

4. Sūdzības

i. Ja preces piegādes brīdī ir ar defektu, varam vienoties par kompensāciju kupona veidā. Jums ir arī tiesības pieprasīt, lai preci saremontējām vai nomainām pret jaunu. Gadījumā, ja tas nav iespējams, jums ir tiesības pieprasīt atlaidi par pirkuma cenu, bet ja defekts ir būtisks — varat lauzt līgumu. Šīs tiesības paliek spēkā arī tad, ja šāds defekts rodas vēlāk.

ii. Mēs uzņemamies atbildību par defektiem, ja tie rodas divu gadu laikā pēc preču piegādes vai pirms derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

iii. Preces uzskatāmas par defektīvām, ja tās neatbilst ierastajām vai norādītajām īpašībām, nekalpo paredzētajam mērķim, neatbilst likumā noteiktajām prasībām vai nav piegādātas nolīgtajā daudzumā.

iv. Mēs labprāt atbildēsim uz visiem jautājumiem saistībā ar sūdzībām. Sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info@elektroniska-kaklasiksna.lv vai zvanot pa tālruni +371 2870 3015.

v. Par sūdzības virzību — tās saņemšanu, pieņemšanu vai noraidīšanu — informēsim jūs pa e-pastu vai ar īsziņām. Mēs varam sazināties ar jums arī pa tālruni.

vi. Lēmumu par sūdzību pieņemsim bez kavēšanās. Sūdzības apstrāde, tostarp arī defekta likvidēšana, parasti nepārsniedz 30 dienas. Pretējā gadījumā jums ir tiesības lauzt pirkuma līgumu. Tāpēc mums nepieciešama jūsu palīdzība, lai lēmums tiktu pieņemts iepriekš minētajā laikā.

vii. Pamatotas sūdzības gadījumā mēs segsim ar preču atgriešanu saistītās izmaksas.

5. Maksājuma un piegādes veids

i. Varat izvēlēties maksājuma un piegādes veidu no mūsu piedāvātajām iespējām. Pirms pasūtījuma izsūtīšanas mēs atgādināsim par izvēlēto maksājuma un piegādes veidu, kā arī ar to saistītajām izmaksām.

ii. Pašlaik piedāvātos maksājuma un piegādes veidus un to cenas atradīsiet šeit .

6. Vispārīga informācija

i. Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un likumam Par nodokļiem un nodevām pārdevējam ir pienākums izsniegt klientam kvīti.

ii. Strīdu gadījumā kvītis var izmantot draudzīgā un ārpustiesas procesā kompetentā iestādē, kas Latvijā ir Eiropas patērētāju informēšanas centrs (https://ecclatvia.lv/lv/). Strīdu var izšķirt tiešsaistē, izmantojot platformu strīdu risināšanai tiešsaistē (platforma SRT).

iii. Līgums ir noslēgts latviešu valodā, un to regulē Latvijas Republikas likumi.

iv. Visas preču un pakalpojumu cenas ir norādītas ar piemērojamo PVN likmi pasūtījuma noformēšanas brīdī. Ja nodokļa likmes mainās pirms pirkuma līguma noslēgšanas vai pirms preču izsūtīšanas, klientam ir pienākums, ņemot vērā izvēlēto maksājuma veidu, piemaksāt starpību; pārmaksas gadījumā pārdevējam ir pienākums nekavējoties nosūtīt klientam e-pasta vēstuli, lai vienotos, kā pārdevējs var atmaksāt par pasūtījumu pārmaksāto summu.

v. Noformējot pasūtījumu, jūs piekrītat saņemt elektronisku nodokļu rēķinu. Rēķins tiks nosūtīts pa e-pastu kopā ar paziņojumu par pasūtījuma izsūtīšanu. Ja vēlaties saņemt arī drukātu rēķinu, paziņojiet to mums. Tādā gadījumā pievienosim to iegādāto preču sūtījumam.

vi. Visas preču cenas, tostarp arī cenas ar atlaidēm, ir spēkā līdz turpmākam paziņojumam vai līdz brīdim, kad preces tiek izpirktas.

7. Adrese

OMNIVA LV (sorting center) – Packeta International
93297244 - elektroniska-kaklasiksna.lv
Dzirnieku iela 24
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Šī adrese ir paredzēta tikai atgriezto preču nosūtīšanai. Norādītajā adresē tiek pieņemti tikai Omniva's sūtījumi. Lūdzu, izmantojiet šo adresi, lai varētu nosūtīt savu preci mums atpakaļ un izmantojiet tikai Omnivu preču nosūtīšanai. Nekādā gadījumā neizvēlieties Omniva's Mārupes Dzirnieku ielas Pakomātu, jo savādāk paciņa tiks atsūtīta Jums atpakaļ.